Aankondiging onderhoud - Vancis Netwerk onderhoud

Aankondiging onderhoud - Vancis Netwerk onderhoud

Wij informeren u over onderhoud op de back-up infrastructuur in Datacenter AMS3

Wij stellen u op de hoogte van een onderhoud op een deel van de Vancis ICT-infrastructuur waarvan uw organisatie gebruik maakt. Het onderhoud heeft betrekking op de Vancis Cloud Back-up dienst specifiek op de back-up infrastructuur in Datacenter AMS3.
In verband met een consolidatie van Vancis datacenters zal de back-up infrastructuur in het Vancis datacenter AMS3 (Schipholrijk) worden verhuisd naar het Vancis Datacenter DC4 (AMS5 – Tupolovelaan Amsterdam). Hiertoe is een nieuwe back-up infrastructuur opgebouwd en getest.

Wanneer

De werkzaamheden worden uitgevoerd op zaterdag 12 maart 2022 van 08:00 tot 22:00 uur! In geval van een rollback zal dit plaatsvinden op zondag 13 maart 2022 van 08:00 tot 22:00 uur!

Activiteiten

De tapes uit de tape library in AMS3 zullen fysiek worden verhuisd naar de nieuwe tape library in DC4 (AMS5). Dit gebeurt compleet gecontroleerd, veilig en met een gecertificeerde transporteur om te voorkomen dat deze beschadigd of verloren zullen gaan. De tapes zullen vervolgens in de nieuwe tape library worden geplaatst en daar beschikbaar worden gemaakt.

Impact

Gedurende de verhuizing van de fysieke tapes zijn deze niet beschikbaar. Er zullen dan geen back-ups gemaakt worden maar alle geplande back-ups zijn ’s morgens voor de verhuizing klaar. Standaard restores zijn gedurende de verhuizing niet mogelijk. Eventuele (spoed)restores blijven mogelijk. Aangezien data altijd op 2 locaties wordt veilig gesteld komt deze data dan vanuit de tape library in het Datacenter AMS9.

Rollback

Er is voorzien in een rollback. Deze zal indien nodig plaatsvinden op zondag 13 maart 2022 van 08:00 tot 22:00 uur en behelst het fysiek terug verhuizen van de tapes vanaf DC4 (AMS5) naar AMS3.

Acties van de klant

Er zijn geen acties vanuit de klant benodigd. Bij het beëindigen van de werkzaamheden zal een afmelding gedaan worden. Ervaart u na de werkzaamheden problemen op uw omgeving dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via het telefoonnummer +31 (0)36 523 80 80.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via het telefoonnummer +31 (0)36 523 80 80. Referentie: T20220204.0065

Onze klanten