Aankondiging onderhoud - Vancis Netwerk onderhoud

Aankondiging onderhoud - Vancis Netwerk onderhoud

Wij informeren u over een niet dienst verstorend onderhoud op een deel van de Vancis ICT-infrastructuur.

Wij stellen u op de hoogte van een onderhoud op een deel van de Vancis ICT-infrastructuur. Het onderhoud heeft betrekking op de Vancis Cloud Backup dienst.

Wanneer

De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag 11 oktober 2021 van 12:00uur tot 17:00uur.

Activiteiten

Het certificaat op een (1) van de centrale Vancis Cloud Backup servers (SAFE) verloopt per 26 oktober 2021. Dit certificaat wordt vervangen waarbij de zogenaamde backup instance waar uw backups naar toe worden gemaakt, korte tijd onbeschikbaar is. Acties om het certificaat te vernieuwen zijn: bepalen juiste moment afh de drukte op de instance, stoppen backup instance, plaatsen nieuwe certificaat en key, starten van de backup instance en verificatie door Vancis engineer. Doorlooptijd per backup instance is 30 minuten.

Impact

Het down brengen van de backup instance aan de Vancis zijde heeft als gevolg dat er gedurende die tijd geen backups gemaakt of restores gedaan kunnen worden. Ook zullen mogelijk lopende backups afgebroken worden. Als er een restore gaande is, zal contact worden opgenomen met de bij ons bekende contactpersonen binnen uw organisatie voor deze dienst om afbreken van deze restore te voorkomen.

Rollback

Rollback is terugplaatsen van het oude certificaat en testen. Gezien de korte tijdspanne dat het certificaat nog valide is, zal kort daarna deze zelfde change nog een keer moeten worden uitgevoerd. De actie is eerder uitgevoerd en succesvol verlopen dus de verwachting is dat een rollback niet nodig zal zijn.

Acties van de klant

Lopende backups die door dit onderhoud zijn onderbroken dienen te worden herstart. Wordt uw omgeving door Vancis beheerd, dan voert de Vancis engineer na afronding van de werkzaamheden een controle uit op uw omgeving en eventuele herstart van de backups. Beheert u uw omgeving en backup clients zelf, dan dienen afgebroken backups te worden herstart en adviseren wij u om na de afmelding een controle uit te voeren op uw omgeving.

Ervaart u na de werkzaamheden problemen op uw omgeving dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via het telefoonnummer +31 (0)36 523 80 80.

Maintenance window

De werkzaamheden worden op uitgevoerd in het reguliere Cloud backup onderhouds-window van maandag 11 oktober 2021 tussen 12:00uur en 17:00uur, met een downtime van de betreffende backup instance van 30 minuten.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via het telefoonnummer +31 (0)36 523 80 80. Referentie: T20210923.0037

Onze klanten