Aankondiging onderhoud - Vancis Onderhoud Back-up infrastructure AMS9

Aankondiging onderhoud - Vancis Onderhoud Back-up infrastructure AMS9

Wij informeren u over een onderhoud op een deel van de Vancis ICT-infrastructuur.

Wij stellen u op de hoogte van een onderhoud op een deel van de Vancis ICT-infrastructuur waarvan uw organisatie gebruik maakt. Het onderhoud heeft betrekking op de Vancis Cloud Back-up dienst specifiek op de back-up infrastructuur in Datacenter AMS9 (Science Park).
In verband met een consolidatie van Vancis datacenters zal de back-up infrastructuur in het Vancis datacenter AMS9 (Science Park) worden verhuisd naar het Vancis Datacenter DC3 (Groenekan Utrecht). Hiertoe is een nieuwe back-up infrastructuur opgebouwd en getest.

Wanneer

De werkzaamheden worden uitgevoerd op zaterdag 15 oktober 2022 van 08:00 tot en met zondag 16 oktober 2022 14:00!

Activiteiten

De tapes uit de tape library in AMS9 zullen fysiek worden verhuisd naar de nieuwe tape library in DC3. Dit gebeurt compleet gecontroleerd, veilig en met een gecertificeerde transporteur om te voorkomen dat deze beschadigd of verloren zullen gaan. De tapes zullen vervolgens in de nieuwe tape library worden geplaatst en daar beschikbaar worden gemaakt.

Impact

Gedurende de verhuizing (en eventuele rollback) van de fysieke tapes zijn deze niet beschikbaar. Er kunnen dan geen back-ups gemaakt worden, echter alle geplande back-ups zijn ’s morgens voor de verhuizing klaar. Restores zijn gedurende de verhuizing niet mogelijk. Daarnaast is er ook impact voor de backup instances op DC4 (AMS5). Deze kunnen geen gebruik maken van de data die op tape staat, dit betekent dat er vanaf deze tapes tijdens de werkzaamheden geen restore mogelijk is. Backups kunnen wel gemaakt worden.

Rollback

Er is voorzien in een rollback. Deze zal indien nodig plaatsvinden op zondag 16 oktober 2022 en zal naar verwachting om 22:00 uur weer beschikbaar te zijn. De rollback behelst het fysiek terug verhuizen van de tapes vanaf DC3 naar AMS9 (Science Park). 

Acties van de klant

Er zijn geen acties vanuit de klant benodigd. Bij het beëindigen van de werkzaamheden zal een afmelding gedaan worden. Ervaart u na de werkzaamheden problemen op uw omgeving dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via het telefoonnummer +31 (0)36 523 80 80.
Referentie: T20220914.0093

Onze klanten