Aankondiging onderhoud - Vancis Netwerk onderhoud

Aankondiging onderhoud - Vancis Netwerk onderhoud

Wij informeren u over onderhoud op een deel van de Vancis ICT-infrastructuur.

Wij stellen u op de hoogte van een onderhoud op een deel van de Vancis ICT-infrastructuur. Het onderhoud heeft betrekking op de Vancis Cloud Storage – Flex Storage diensten.

Wanneer

De werkzaamheden worden uitgevoerd op zaterdag 16 oktober 2021 van 14:00uur tot 18:00uur.

Activiteiten

Vergroten van memory op de zogenaamde protocol nodes (virtuele servers) van de Flex storage dienst. Aanleiding voor deze actie zijn gebrek aan memory voor bepaalde processen waardoor deze niet goed functioneren. Acties betreft: sessies overzetten naar tweede node, virtuele server stoppen, memory vergroten, virtuele server starten, controles; vervolgens zelfde voor tweede node; Per node een 30 minuten doorlooptijd.

Impact

De protocol nodes zijn redundant uitgevoerd en acties worden 1 voor 1 uitgevoerd. Behoudens een (zeer) korte onderbreking van de verbinding, heeft dit geen impact op de dienstverlening.

Rollback

Rollback is uit voeren van dezelfde acties om de memory omvang terug te zetten op de oude waarde.

Acties van de klant

Wordt uw omgeving door Vancis beheerd, dan voert de engineer na afronding van de werkzaamheden een controle uit op uw omgeving. Beheert u uw omgeving zelf, dan adviseren wij u om na de afmelding een controle uit te voeren op uw omgeving.

Ervaart u na de werkzaamheden problemen op uw omgeving dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via het telefoonnummer +31 (0)36 523 80 80.

Maintenance window

De werkzaamheden worden op uitgevoerd zaterdag 16 oktober 2021 in het service window van 14:00uur tot 18:00uur.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via het telefoonnummer +31 (0)36 523 80 80. Referentie: T20210923.0039

Onze klanten