Nivel

Onderzoeksinstituut Nivel kiest voor ICT-dienstverlening van Vancis

Nivel heeft de wens om continu aandacht te hebben voor de operationele effectiviteit van de ICT-basisinfrastructuur én ruimte en proactief aandacht voor ontwikkeling en vernieuwing. Vancis voldoet aan deze wensen door het aanbieden van betrouwbare ICT-basisvoorzieningen. Hieronder valt het verzorgen van een servicedesk en helpdesk en onsite support activiteiten, een innovatieve werkplekomgeving voor alle ca. 170 werkplekken, IaaS voorzieningen, lokaal en centraal netwerkbeheer en technisch applicatie- en databasebeheer.

Cordula Wagner, directeur Nivel, vertelt:

We hebben er alle vertrouwen in dat we met Vancis een goede ICT-dienstverlener in huis halen, waardoor de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie van de ICT-voorzieningen van het Nivel voor de komende jaren gegarandeerd is.

Onze klanten