Cloud adoption & migration

Cloud adoption & migration

IT-infrastructuur in de cloud is altijd beschikbaar, veilig, up-to-date en flexibel.

Wanneer je als organisatie hebt gekozen voor een cloud strategie, dan wil dat de migratie en de adoptie zo soepel mogelijk verloopt. De strategie is opgezet op basis van bepaalde argumenten, zoals bijvoorbeeld kostenbesparing, veiligheid of snelheid. Hoe dan ook moet de strategie altijd gebaseerd zijn op de doelstellingen van de organisatie. Cloud is geen doel, maar een middel om je doelstellingen te bereiken.

Uitvoerbare roadmap

Vancis helpt je de cloud-strategie te vertalen naar een uitvoerbare roadmap. We brengen de requirements helder in kaart, zowel functioneel als technisch als ook op het gebied van security en compliance. Een (of meerdere indien nodig) proof-of-concepts laten vervolgens de haalbaarheid zien.
De roadmap die Vancis hanteert houdt nadrukkelijk rekening met de behoeften van onze klant, waarbij de voordelen van de cloud zoals de grote flexibiliteit en de capaciteit - welke rekenkracht is nodig - een grote rol speelt.

Migreren naar de cloud

Volgens de opgestelde roadmap kunnen we vervolgens starten met het migreren van workloads & databases.

Onze klanten